Sr. No.

Symbol

Variables/Properties

Calculation

Unit

1

D

Event duration

D = T end T begin + 15 [ min ]

min

2

D i

Intra-event dry periods

D i = t = T begin t = T end R d with I d = { 15 , if I d = 0 [ mm ] 0 else

min

3

D p

Total Depth

D p = d = T begin d = T end R d

mm

4

R m

Mean event rain rate

R m = 1 D t = T begin t = T end R t

mmh1

5

R max

Maximum rain rate

R max = max ( R t )

mmh1

6

IET

Previous inter-event time

I E T = T begin ( currentevent ) T end ( Previousevent + 15 )

min

7

T m x

Time to peak

T m x = t m x D

min

8

D m x

The fraction of event depth until event maximum

D m x = d = T b e g i n d m x D d D p

9

D d %

The fraction of intra event rainless periods

D d % = D i D

%