MIC (µg/ml)

MBC (µg/ml))

Strain

Colistin

L-thanatin

Colistin

L-thanatin

E. coli ATCC 25922

1

3.12

1

3.12

E. coli SHP 45

4

3.12

4

6.25