Year

2009

2010

2011

Region

Subsidy of local finance (hundred million yuan)

Share in

financial

income (%)

Subsidy of local finance (hundred million yuan)

Share in

financial

income (%)

Subsidy of local finance (hundred million yuan)

Share in

financial

income (%)

Shanxi

48.133

5.973

51.281

5.289

50.036

4.124

Jilin

29.801

3.502

30.377

2.839

29.806

2.197

Heilongjiang

33.259

6.828

35.292

5.858

35.452

4.170

Anhui

44.285

6.902

46.946

6.213

46.162

4.628

Jiangxi

92.314

10.686

93.753

8.157

91.161

6.229

Henan

65.478

11.264

68.927

8.858

67.444

6.402

Hubei

153.684

13.648

159.725

11.563

154.399

8.968

Hunan

80.326

9.858

79.559

7.868

76.770

5.028

Neimenggu

94.629

11.164

102.866

9.510

100.211

6.606

Guangxi

76.764

12.362

76.383

9.894

74.806

7.893

Chongqing

35.990

5.493

37.418

3.930

36.337

2.441

Sichuan

130.462

11.107

132.883

8.509

129.602

6.338

Guizhou

64.490

15.485

63.597

11.916

62.435

8.076

Yunnan

78.454

11.236

82.983

9.525

81.005

7.290

Xizang

5.981

19.877

6.407

17.481

6.476

11.826

Shanxi

54.764

7.448

55.948

5.839

54.603

3.640

Gansu

43.271

15.098

45.151

12.770

44.612

9.911

Qinghai

8.425

9.603

8.588

7.792

8.469

5.578

Ningxia

8.763

7.854

9.113

5.935

8.884

4.038

Xinjiang

33.753

8.682

34.381

6.868

34.511

4.790

Year

2012

2013

2014

Region

Subsidy of local finance (hundred million yuan)

Share in

financial income (%)

Subsidy of local finance (hundred million yuan)

Share in

financial income (%)

Subsidy of local finance (hundred million yuan)

Share in

financial income (%)

Shanxi

48.624

3.207

47.553

2.795

31.98

1.757

Jilin

29.064

1.872

28.471

1.654

19.36

1.050

Heilongjiang

35.169

3.378

34.795

3.007

23.90

1.986

Anhui

45.640

3.924

45.123

3.532

31.49

2.420

Jiangxi

88.517

4.938

86.822

4.184

54.91

2.475

Henan

65.310

4.760

63.846

3.938

39.19

2.083

Hubei

149.600

7.332

146.083

6.048

90.02

3.286

Hunan

74.234

4.072

72.848

3.325

47.09

1.834

Neimenggu

97.855

5.491

96.155

4.735

59.92

2.648

Guangxi

73.046

6.264

71.909

5.458

43.57

3.064