PROFITABILITY RATIOS BERSHKA

31/01/2017

31/01/2018

31/01/2019

31/01/2020

ROA

12.08%

8.5%

3.4%

3.9%

ROE

22.4%

16.6%

7.4%

7.9%