District (Gu)

Net flows (per company)

Outflow

Inflow

Total

Seocho

361

319

−42

Sungdong

160

38

−122

Songpa

145

75

−70

Jung

105

76

−29

Youngdeungpo

61

45

−16

Geumchun

57

36

−21

Mapo

56

58

2

Yongsan

45

36

−9

Guro

41

26

−15

Jongro

32

33

1

Gangdong

27

18

−9

Gangjin

24

25

1

Ganak

14

10

−4

Gangseo

12

12

0

Dongdaemun

11

14

3

Dongjak

9

7

−2

Sungbuk

9

8

−1

Seodaemun

7

12

5

Dobong

6

2

−4

Yangchun

6

5

−1

Jungrang

6

3

−3

Nowon

5

5

0

Gangbuk

3

3

0

Enpyung

-

10

10

Others

494

214

−280

Total

1696

1090