Kohoku

Aoba

Midori

Kanagawa

Naka

Isogo

Minami

Konan

Asahi

Count

411

455

365

375

221

263

201

281

403

Seya

Totsuka

Kanazawa

Izumi

Tsurumi

Hodogaya

Tsuzuki

Nishi

Sakae

Count

210

482

421

306

347

294

362

99

207

Total

5703