Nav Shakti Chowk

27.723383344

85.2947438641

0.34

0.34

Banasthali

27.724874964

85.2978179608

ChakrapathChowk

27.727085315

85.3046019758

0.96

0.96

New Bus Park

27.735127696

85.308318899

Samakoshichowk

27.734968036

85.3146109739

0.92

0.92

Basundhara Marg

27.737122075

85.3236589985

DhapasiChowk

27.738419938

85.3257701148

0.43

0.43

Aswani Marg

27.740430674

85.329564924

Thapsi Marg

27.742186605

85.3326438106

0.50

0.50

Budhanilkantha Rd

27.740057007

85.3372153877

Shankh Marg

27.739290655

85.338708256

0.24

0.24

Gyanjyoti Marg

27.737814055

85.3405871549

Kamal Marg

27.735145464

85.3423178555

0.25

0.25

Dhumbarahi Marg

27.733158956

85.3435738667

DhumbarahiChowk

27.731757778

85.3444592790

0.30

0.30

Citizen Policlinic

27.72937962

85.3459313007

SukedharaChowk

27.727234181

85.3456183915

0.27

0.27

Anandamaya Marg

27.724841038

85.3449175543

Dhobikhola

27.7222432452

85.345607108

0.33

0.33

Kumaristhan

27.719367995

85.3466570425

SN

LOCATION

LATITUDE

LONGITUDE

DIST (computed)

DIST (real)

Chabahil

27.717046131

85.3466437579

0.46

0.46

Guheswari Marga

27.713032964

85.3454160135

Jaya Bageswari

27.71042489

85.3442395938

0.29

0.29

Gaushala

27.707856484

85.3433846818

Tilganga Marg

27.706137873

27.706137873

0.49

0.49

Samba Marg

27.702507847

85.3524329564

Airport Bus Station

27.700582367

85.3539091278

0.46

0.46

Gaucharan Galli

27.69656569

85.3552690364

Siddhi Vinayak Marg

27.694339857

27.694339857

0.37

0.37

Shakti Binayak Marg

27.691303724

85.3529463981

Gaurigaun

27.688776521

85.351494816

0.57

0.57

Aditi Marga

27.685889189

85.3466304146

Minbhawan Marg

27.687719147

85.3384724699

0.75

0.75

Buddha Nagar Chwk

27.689313461

85.3310182031

Dafa Marg

27.690882342

85.3274201052

0.38

0.38

Babarmahal

27.6925562647

85.3240544015

Maitighar

27.694225881

85.3202935539

0.43

0.43

Thapathali Chowk

27.690998973

85.3177875464