Nanocomposite

MBC (mg/mL)

S. aureus

E. coli

Salmonella sp.

25Ag/TiO2 pH 9

10

9

7

25Ag/TiO2 pH 12

10

7

7

35Ag/TiO2 pH 12

10

5

7

45Ag/TiO2 pH 12

10

4

7