Eastern Provinces

Western Provinces

Beijing

Anhui

Fujian

Chongqing and Sichuan (Combined)

Guangdong

Gansu

Hainan

Guangxi

Hebei

Guizhou

Heilongjiang

Henan

Jiangsu

Hubei

Jilin

Hunan

Liaoning

Inner Mongolia

Shandong

Jiangxi

Shanghai

Ningxia

Tianjin

Qinghai

Zhejiang

Shaanxi

Shanxi

Tibet

Xinjiang

Yunnan