Control 12 WAA

Density

Biomass

Treatment

Rate

Sites

2, 4

Sites

3, 6, 7, 8, 9

Sites

2, 4

Sites

3, 6, 7, 8, 9

Sites

2,4

Sites

3, 6, 7, 8, 9

g a∙i∙ ha1

%

#m−2

g∙m−2

Untreated Control

33.7a

23.2d

183.8ab

40.3e

Pendimethalin

1000

4d

63cd

43.5a

15.9cd

205.1b

29.6de

Dimethenamid-P

544

10cd

70cd

25.5a

3.9abc

140.4ab

10.5bcde

Pethoxamid

840

13bcd

52d

33.1a

7.9bcd

123.2ab

22.5de

Pyroxasulfone

125

32abcd

85bc

32.3a

3.4abc

93.8ab

4.7abcde

S-metolachlor

1050

6d

66cd

33.2a

8.7bcd

130.4ab

16.2cde

Isoxaflutole + Metribuzin

52.5 + 210

27abcd

93ab

18.7a

1.9ab

55.9ab

3.3abcd

Isoxaflutole + Metribuzin

79 + 315

59abc

95ab

15.6a

0.6a

61.5ab

1.1ab

Isoxaflutole + Metribuzin

105 + 420

81a

97ab

7.3a

0.4a

25.4a

1.2ab

Pendimethalin + Isoxaflutole + Metribuzin

1000 + 52.5 + 210

65ab

95ab

13.1a

0.8a

51.8ab

2.2abc

Dimethenamid-P + Isoxaflutole + Metribuzin

544 + 52.5 + 210

54abcd

98ab

12.7a

0.2a

70.6ab

0.4a

Pethoxamid + Isoxaflutole + Metribuzin

840 + 52.5 + 210

48abcd

97ab

11.7a

0.5a

38.7ab

1.2ab

Pyroxasulfone + Isoxaflutole + Metribuzin

125 + 52.5 + 210

67ab

99a

14.3a

0.5a

54.7ab

0.8ab

S-metolachlor + Isoxaflutole + Metribuzin

1050 + 52.5 + 210

38abcd

98ab

16.5a

0.7a

72.3ab

1.3ab