Place

(i = 1, ···, 10)

Place

(i = 11, ···, 20)

Place

(i = 21, ···, 30)

Beijing

0.246683

Hainan

−0.033131

Sichuan

0.078763

Tianjin

0.133261

Shanxi

0.414802

Guangxi

0.544268

Hebei

0.457551

Heilongjiang

−0.075598

Guizhou

−0.003590

Liaoning

1.000000

Jilin

0.092200

Yunnan

0.188957

Shanghai

0.004992

Anhui

−0.000650

Shannxi

1.097212

Jiangsu

−0.111226

Jiangxi

0.476269

Gansu

0.226270

Zhejiang

0.426686

Henan

0.222011

Qinghai

−0.047245

Fujian

0.153125

Hubei

0.444678

Ningxia

−0.003247

Shandong

0.077402

Hunan

0.372410

Neimenggu

−0.072540

Guangdong

0.280099

Chongqing

0.197984

Xinjiang

1.989353