Place

(i = 1, ···, 10)

Place

(i = 11, ···, 20)

Place

(i = 21, ···, 30)

Beijing

0.012057

Hainan

−1.168136

Sichuan

0.920753

Tianjin

−0.047506

Shanxi

0.846504

Guangxi

−1.002368

Hebei

0.992527

Heilongjiang

1.713766

Guizhou

1.492458

Liaoning

−5.498662

Jilin

1.092396

Yunnan

1.536623

Shanghai

−2.696890

Anhui

1.894260

Shaanxi

−3.012500

Jiangsu

3.264987

Jiangxi

−0.192592

Gansu

−2.851122

Zhejiang

1.230025

Henan

1.629834

Qinghai

−0.853521

Fujian

1.436212

Hubei

−0.627825

Ningxia

1.116621

Shandong

3.220814

Hunan

0.727464

Neimenggu

1.555518

Guangdong

−0.572462

Chongqing

−0.838914

Xinjiang

−5.320319