Region

Substrate

Surface

Mortar

Ceramic Block

South Laundry―Region A

05

05

05

North Laundry―Region B

05

05

05

North Warehouse―Region C

05

05

05

East Warehouse―Region D

05

05

05

West Warehouse―Region E

05

05

05

South Warehouse―Region F

05

05

05

Total

30

30

30