Kiva4

Kiva3vr2

squishnodes = 2

flfluid = 1.0

domenodes = 3

flface = 2.0

bowlnodes = 5

flbowl = 3.0

topbowlnodes = 7

flsqsh = 4.0

portnodes = 11

fldome = 5.0

axisnodes = 37

flhead = 6.0

inoutflownodes = 41

presnodes = 43

movingnodes = 47

movingnodesvalve = 53

solidnodes = 59

solidhnodes = 61

solidbnodes = 67