No.

Author

Number of papers published

1

Zhao Xueyan

10

2

Peng Yan

6

3

Zhang Xu

5

4

Huang Changwei

4

5

Zhang Dongmei

3

6

Pu Linlin

3

7

Cao Jian

2

8

Dai Ying

2

9

Lian Lijun

2

10

Wan Wenjuan

2