Impact of EDR on GDP

Regional rankings

Impact of EDR on GDP

Regional rankings

Impact of EDR on GDP

Regional rankings

3.613766

Heilongjiang 1

0.912237

Henan 13

−2.035799

Hainan 25

3.449027

Liaoning 2

0.796196

Fujian 14

−2.199992

Qinghai 26

3.396326

Shandong 3

0.665445

Tianjin 15

−2.577146

Yunnan 27

3.385346

Shanghai 4

0.417151

Gansu 16

−3.336375

Guizhou 28

3.14807

Hebei 5

0.356245

Ningxia 17

−3.897913

Xizang 29

3.055012

Zhejiang 6

0.324927

Anhui 18

−5.02428

Chongqing 30

2.811836

Jilin 7

−0.13057

Shanxi 19

−11.66585

Guangxi 31

2.452173

Beijing 8

−0.412568

Hubei 20

2.022946

Shanxi 9

−0.725591

Xinjiang 21

1.758254

Neimenggu 10

−0.829784

Sichuan 22

1.310668

Guangdong 11

−0.908233

Hunan 23

1.05112

Jiangsu 12

−1.182642

Jiangxi 24