Minerals

Orthomag.

Main Stage mineralization (Hydrothermal)

Supergene- Oxidation Stage

Magnetite

Ilmenite

Hematite

Pyrite

Chalcopyrite

Bornite

Covellite

Malachite

Azorite

Goethite

Quartz I

Quartz II

Feldespar

Calcite

Albite

Cholorite

Jarosite

Biotite

Epidote

Clay Minerals

Au