Subjects

Location

Amount

Leyeju Smart Hotel

Shenzhen, Guangdong (Bagualing)

604

Leyeju Smart Hotel

Shenzhen, Guangdong (Dongmen)

582

Leyeju Smart Hotel

Shenzhen, Guangdong (Yantian)

383

Leyeju Smart Hotel

Guangzhou, Guangdong (Jiayu Wanggang)

118

Leyeju Smart Hotel

Changzhou, Jiangsu (Bell Tower)

114

Leyeju Smart Hotel

Chengdu, Sichuan (Wuhouyu)

304

Leyeju Smart Hotel

Chengdu, Sichuan (Global Center)

1276

Flyzoo Hotel

Hangzhou, Zhejiang

115

CitiWow Hotel

Hebei Baoding (Baoding Bus Station)

229

Candy Xbed Hotel

Changsha, Hunan

1381

Xbed Apartment

Xi'an, Shaanxi (Xi’an Stadium)

146

Xbed Apartment

Shenzhen, Guangdong (Jiayurun)

72

Muxi Unmanned Hotel

Chengdu, Sichuan

114

Aitu Unmanned Apartment

Chengdu, Sichuan (No. 4)

91

Aitu Unmanned Apartment

Chengdu, Sichuan (No. 6)

113

Wanjin Fengshe Unmanned Hotel

Wenzhou, Zhejiang Province

131

City Home Smart Apartment

Shanxi Shuozhou (Jinshan)

37

City Home Smart Apartment

Shanxi Shuozhou (Boyuan)

46

City Home Smart Apartment

Shanxi Shuozhou (Vientiane City)

74

City Home Smart Apartment

Shanxi Shuozhou (Henderson)

32

Leyeju Smart Hotel

Shenzhen, Guangdong (Bagualing)

604

Leyeju Smart Hotel

Shenzhen, Guangdong (Dongmen)

582

Leyeju Smart Hotel

Shenzhen, Guangdong (Yantian)

383

Leyeju Smart Hotel

Guangzhou, Guangdong (Jiayu Wanggang)

118

Leyeju Smart Hotel

Changzhou, Jiangsu (Bell Tower)

114

Leyeju Smart Hotel

Chengdu, Sichuan (Wuhouyu)

304

Leyeju Smart Hotel

Chengdu, Sichuan (Global Center)

1276

Flyzoo Hotel

Hangzhou, Zhejiang

115

CitiWow Hotel

Hebei Baoding (Baoding Bus Station)

229

Candy Xbed Hotel

Changsha, Hunan

1381

Xbed Apartment

Xi’an, Shaanxi (Xi’an Stadium)

146

Xbed Apartment

Shenzhen, Guangdong (Jiayurun)

72

Muxi Unmanned Hotel

Chengdu, Sichuan

114

Aitu Unmanned Apartment

Chengdu, Sichuan (No. 4)

91

Aitu Unmanned Apartment

Chengdu, Sichuan (No. 6)

113

Wanjin Fengshe Unmanned Hotel

Wenzhou, Zhejiang Province

131

City Home Smart Apartment

Shanxi Shuozhou (Jinshan)

37

City Home Smart Apartment

Shanxi Shuozhou (Boyuan)

46

City Home Smart Apartment

Shanxi Shuozhou (Vientiane City)

74

City Home Smart Apartment

Shanxi Shuozhou (Henderson)

32