Type of hepatitis

Group (n)

Region

HBV

High area

16

Hainan

Qinghai

Xinjiang

Shanxi▲

Fujian

Guangdong

Hebei

Neimenggu

Jiangxi

Hubei

Hunan

Guangxi

Xizang

Henan

Chongqing

Shanxi▲▲

Low area

15

Beijing

Tianjin

Liaoning

Jilin

Heilongjiang

Shanghai

Jiangsu

Anhui

Shandong

Sichuan

Ningxia

Yunnan

Zhejiang

Gansu

Guizhou

Gansu

HCV

High area

16

Hainan

Qinghai

Xinjiang

Shanxi▲

Guangdong

Neimenggu

Liaoning

Jilin