Element, MIV

Compound

DH, kJ/mol

DS, J/mol・K

x range, %

T, K

Ref.

Carbon

Na2C2

104.5

-

0.00 - 0.10

872 - 1223

[34]

Germanium

NaGe

44.31 40.19

29.51 22.08

0.00 - 0.99 0.28 - 4.00

371 - 653 573 - 823

[29] [35]

Tin

Na15Sn4

46.75 45.00

50.71 45.08

0.00 - 3.60 0.01 - 0.88

371 - 594 373 - 533

[29] [35]

Lead

Na15Pbn4

29.58

23.09

0.10 - 0.52

371 - 443

[27]