L2, L3, L5, L6, L7, L8, L10, L13, L17

Operations

L2, L3, L4, L5, L6, L7, L9

Coefficients

L4, L9, L16

Complete and incomplete equations

L9, L14, L15, L16

X

L4, L9, L10, L13, L14, L16

Terms

L2

Literal part and numeric part

L2, L4, L5, L7, L9, L15

Equation and inequality

L4, L11, L12, L17

Problem

L4, L5, L6

Exponent

L1

Modular, irrational, logarithmic, exponential and parabola

L7, L8

Algebra

L1, L3, L17

System

L4, L10

Numerical Sets

L2

Algebraic operations

L7, L11

Polynomials

L15, L7

Balance

L2, L7

Equality and equivalence