Reference set Efficacy

Value Evaluation set

medium

good

excellent

TE

PTE

SE

TE

PTE

SE

TE

PTE

SE

good

daokoudai

0.8417

0.9509

0.8852

JIM

0.8406

0.9228

0.9109

lrongbei

0.8381

2.7959

0.2998

88bank

0.8367

0.9019

0.9278

Baocai

0.8328

1.0000

0.8328

Penging

0.8198

0.8459

0.9691

mindai

0.8152

0.8396

0.9710

BJDp2p

0.8126

0.8151

0.9969

shitou

0.7931

0.8017

0.9893

INK

0.7885

0.7908

0.9971

xitouwang

0.7844

1.8885

0.4153

dai.kesucorp

0.7758

0.8225

0.9432

koudailc

0.7658

0.8533

0.8975

hepandai

0.7563

0.7607

0.9943

SHOUJin

0.7472

0.7575

0.9865

shengcaijr

0.7439

0.8020

0.9275

yyfax

0.7324

0.7626

0.9604

eloancn

0.7290

1.0000

0.7290

JBH

0.7241

0.7316

0.9897

Jinyinmao

0.7154

0.7972

0.8975

YOOLI

0.7127

1.0000

0.7127

touna

0.7114

0.8273

0.8599

PPmoney

0.7049

0.7175

0.9826

renrendai

0.7013

1.0000

0.7013

MeDIum

gujinsuo

1.0155

1.0000

1.0155

0.7000

1.0000

0.7000

LCfatm

0.9577

1.0000

0.9577

0.6997

1.0000

0.6997

tuandai

0.9248

0.9284

0.9961

0.6834

0.7342

0.9309

jinxin99

0.8466

0.8745

0.9680

0.6760

0.6784

0.9964

HePai Online

0.8655

1.0000

0.8655

0.6741

1.0000

0.6741

yirendai

1.0798

1.0000

1.0798

0.6725

1.0000

0.6725

Xiangshang360

0.8602

1.0000

0.8602

0.6716

0.6720

0.9994

51jiecai

1.1630

1.0000

1.1630

0.6709

0.7085

0.9469

nuoyuan

0.9103

0.9131

0.9970

0.6648

0.6986

0.9515

damailicai

0.9919

1.0035

0.9885

0.6587

0.8391

0.7850

Baocai.com

0.8946

1.0000

0.8946

0.6506

0.9255

0.7030