Fraction (g/cm3)

Vitrinite

Collotellinite (vol. %)

Vitrodetrinite

<1.21

34.4

31.3

1.1

(1.21 - 1.24)

44.2

43.2

1.0

(1.24 - 1.27)

61.1

59.6

1.5

(1.27 - 1.33)

67.9

66.7

1.2

(1.33 - 1.40)

65.5

64.0

1.5

(1.40 - 1.50)

34.2

32.3

1.9

>1.50

27.4

24.8

2.6