City

Ranking

Comprehensive strength

Scientific and technological strength

Industrial structure

Competitiveness score

Hongkong

1

8.94

−0.22

−0.08

4.58

Shenzhen

2

−0.35

4.28

−0.60

3.12

Guangzhou

3

−0.83

0.20

3.49

2.04

Dongguan

4

0.12

−0.79

0.24

−0.46

Foshan

5

−1.38

−0.30

−0.31

−1.21

Zhuhai

6

0.14

−1.03

−0.81

−1.36

Jiangmen

7

−1.84

−0.41

−0.21

−1.49

Zhongshan

8

−1.07

−0.65

−0.65

−1.57

Huizhou

9

−1.71

−0.44

−0.58

−1.68

Zhaoqing

10

−2.00

−0.64

−0.50

−1.97