Loading

Abutment Bearings (per bearing)

Pier Bearings (per bearing)

Reaction (kN)

Reaction (rad)

Reaction (kN)

Reaction (rad)

Dead Load

V + 1497

0.00149

V + 4166

0.00006

Live Load

(Truck, Tandem or Lane)

V + 610

V − 69

0.00057

V + 1101

V − 84

0.00040

HL93 (Live + IM + BR)

V + 835

V − 119

0.00090

V + 1550

V − 139

0.00064

Braking (BR)

V + 14

V − 14

0.00006

V + 18

V − 18

0.00004

Wind on Load (WL)

V + 11

V − 11

T 10

Negligible

V + 31

V − 31

T 29

Negligible

Wind on Structure (WS)

V + 12

V − 12

T 28

Negligible

V + 40

V − 40

T 90

Negligible

Vertical Wind on Structure (WV)

V − 142

Negligible

V − 458

Negligible