Region

Industry

Construction

Wholesale, Retail and Hotel catering

Transportation and Telecommunications

Financial, Real estate and other services

Greater Bay Area

0.942

0.920

0.555

0.876

Guangzhou

0.968

0.863

0.613

0.806

Shenzhen

0.651

0.717

0.869

0.630

Zhuhai

0.851

0.733

0.526

0.823

Foshan

0.925

0.821

0.691

0.768

Dongguan

0.714

0.841

0.812

0.886

Zhongshan

0.880

0.746

0.740

0.762

Zhaoqing

0.701

0.826

0.554

0.837

Jiangmen

0.671

0.730

0.605

0.819

Huizhou

0.676

0.884

0.806

0.802

Hong Kong

0.580

0.641

0.443

0.786

Macao

0.749

0.751

0.779

0.828