Checheng

Xialuo

Gaoya

Qiaojiawan

Jiajiayuan

Liangshuigou

Shangmaojia

Xiamaojia

Household

99

36

42

30

11

13

24

43

Population

267

121

128

88

37

42

68

129