Item

Class

Size

1

Micro distributed generation

1 W ≤ 5 kW

2

Small distributed generation

5 kW < 5 MW

3

Medium distributed generation

5 MW < 50 MW

4

Large distributed generation

50 W ≤ 300 MW