CPI

RPI

Beijing

−1

−1

Tianjin

0

0

Hebei

−1

−1

Shanxi

0

0

Neimenggu

0

0

Liaoning

0

0

Jilin

0

0

Heilongjiang

1

1

Shanghai

0

0

Jiangsu

0

−1

Zhejiang

−1

−1

Anhui

1

1

Fujian

−1

0

Jiangxi

0

0

Shandong

−1

−1

Henan

0

0

Hubei

1

1

Guangdong

−1

1

Guangxi

0

−1

Hunan

1

−1

Hainan

−1

0

Chongqing

1

1

Sichuan

1

1

Guizhou

1

1

Yunnan

1

1

Shaanxi

0

0

Gansu

0

0

Qinghai

0

0

Ningxia

−1

−1

Xinjiang

0

0