Study group

Perimenopausal cases (N = 35)

Postmenopausal cases (N = 15)

Age Mean ± SD

Range

46.5 ± 3.59

40 - 52

58.2 ± 7.44

48 - 72

Parity Mean ± SD

Range

3.5 ± 2.4

0 - 8

3.66 ± 3.45

0 - 14

BMI Mean ± SD

Range

26.5 ± 3.3

21.5 - 32.2

26.2 ± 3.2

21.3 - 31.2

Control group

Perimenopausal control group (N = 10)

Postmenopausal control group (N = 10)

Age Mean ± SD

Range

45 ± 3.55

40 - 51

55.9 ± 5.2

49 - 65

Parity Mean ± SD

Range

2.9 ± 2.02

0 - 6

2.6 ± 1.8

0 - 6

BMI Mean ± SD

Range

28.1 ± 3.1

21.3 - 32.9

26.1 ± 3.5

20.2 - 30.8