Test Area

RMSE

Horizontal surfaces

Non-Horizontal surfaces

1

5.2 cm

8.3 cm

2

---

6.4 cm

3

6.4 cm

---

4

3.2 cm

9.5 cm

5

6.7cm

---