Station

Lat., N

Lon., E

Height above sea level

Teriberka

69.2

35.1

33

Murmansk

69

33.1

55

Lovozero

68.1

34.8

161

Krasnoshchelye

67.4

37.0

155

Kandalaksha

67.1

32.4

26

Umba

66.7

34.3

39

Arkhangelsk

64.6

40.5

3

Zimnegorsky Mayak

65.5

39.7

85

Сapе Kanin

68.7

43.3

48

Kolguyev Island Northern

69.5

49.1

23

Kotkino

67

51.2

18

Naryan-Mar

67.7

53.0

4

Ust-Usa

65.9

56.9

77

Ust-Tsilma

65.4

52.3

78

Okunev Nos

66.3

52.6

20

Hoseda Hard

67.1

59.4

84

Anderma

69.8

61.7

53

MalyKarmakula

72.4

52.7

18

Marresale

69.7

66.8

24

Novy Port

67.7

72.9

11

Antipauta

69.1

76.9

2

Dikson

73.5

80.2

42

Fedorov Observatory

77.7

104.3

13

Bolvansky Nos

70.5

59.1

13

Khatanga

72.0

102.3

30

Vize Island

79.5

77

11

Tiksi

71.6

128.6

6

Wrangel Island

71.0

181.5

2

Cape Konstantinovsky

68.6

55.5

7

The Yubileynaya

70.8

136

25

Vankarem

67.8

183.5

3

Ambarchik

69.6

162.3

23

Cape Schmidt

68.9

180.7

3

Ayon Island

69.9

168.0

13

Ostrovnoye

68.1

164.2

94

Cape Billings

69.9

175.8

2

Salekhard

66.5

66.5

15

Igarka

67.5

86.4

25

Kotelny Island

76

140.5

10

Kyusyur

70.7

127.5

36