Rank

City

Absorption index

Rank

City

Absorption index

Rank

City

Absorption index

1

shanghai

62.733

11

hefei

17.244

21

zhuzhou

10.126

2

nanjing

40.778

12

zhenjiang

16.742

22

shangrao

9.750

3

hangzhou

32.292

13

kunshan

15.008

23

danyang

9.350

4

changsha

29.818

14

jiaixng

14.525

24

shaoxing

9.200

5

suzhou

27.311

15

jinhua

13.119

25

wenzhou

8.526

6

wuxi

24.378

16

yingtan

12.483

26

hengzhou

8.058

7

nanchang

22.324

17

fuzhou

12.408

27

pingxiang

6.647

8

changzhou

21.914

18

ningbo

11.782

28

liuan

6.606

9

xuzhou

18.651

19

yiwu

11.207

29

huzhou

6.367

10

jinshan

17.792

20

bengbu

10.314

30

jiujiang

6.015