Temperature

Time

Cycle

60˚C

30 min

95˚C

5 min

94˚C

20 s

6

60˚C

35 s

94˚C

20 s

36

50˚C - 60˚C

35 s

98˚C

10 min

1

12˚C

1