Ranking

City

Δ2000-2013 ln(BTi)

Ranking

City

Δ2000-2013 ln(BTi)

1

Hohhot

1.8862

18

Zhengzhou

2.4601

2

Kunming

1.9803

19

Hangzhou

2.4778

3

Urumqi

2.0354

20

Changsha

2.5157

4

Yinchuan

2.0494

21

Nanjing

2.5272

5

Lanzhou

2.0660

22

Jinan

2.5516

6

Xining

2.1111

23

Ningbo

2.5568

7

Guiyang

2.1185

24

Shanghai

2.6036

8

Dalian

2.1206

25

Chengdu

2.6120

9

Changchun

2.1252

26

Beijing

2.6125

10

Harbin

2.1722

27

Hefei

2.6183

11

Shijiazhuang

2.1798

28

Shenzhen

2.7254

12

Nanning

2.2059

29

Guangzhou

2.8078

13

Shenyang

2.2166

30

Chongqing

2.8257

14

Taiyuan

2.3156

31

Nanchang

3.0196

15

Tianjin

2.3790

32

Xiamen

3.0343

16

Qingdao

2.3932

33

Wuhan

3.0584

17

Xi’an

2.3961

34

Fuzhou

3.0636