Pleural effusion

Non

135 (98%)

103 (99%)

32 (94%)

0.303

Yes

3 (2%)

1 (1%)

2 (6%)

Chronic bronchitis

Non

132 (96%)

100 (96%)

32 (94%)

0.983

Yes

6 (4%)

4 (4%)

2 (6%)

Emphysema or Pulmonary bullous

Non

133 (96%)

101 (97%)

32 (94%)

0.777

Yes

5 (4%)

3 (3%)

2 (6%)