Characteristics

Before

Empagliflozin treatment

After

Empagliflozin treatment

Absolute difference

P value

Echocardiographic parameters

Eā€™ velocity, cm/sec

9.7 [9.2 - 11.4]

9.1 [8.8 - 10.2]

0.6

0.21

E/A

0.71 [0.63 - 0.78]

0.81 [0.58 - 0.88]

0.1

0.08

E/Eā€™

5.0 [4.1 - 6.3]

5.6 [4.9 - 7.4]

0.6

0.07

24-hour blood pressure profile

Systolic blood pressure, mmHg

133 [112 - 147]

121 [107 - 124]

9.02

0.06

Diastolic blood pressure mmHg

87 [71 - 93]

71 [68 - 81]

18.39

0.09

Diurnal systolic blood pressure, mmHg

126 [120 - 135]

115 [111 - 128]

8.7

0.25

Diurnal diastolic blood pressure, mmHg

78 [70 - 82]

71 [67 - 79]

9

0.48

Nocturnal systolic blood pressure, mmHg

116 [103 - 127]

115 [102 - 121]

0.9

0.29

Nocturnal diastolic blood pressure, mmHg

68 [62 - 77]

66 [59 - 75]

2.9

0.72

ECG findings

Sokoloff index (SV1 + RV5) mm

21 [16 - 28]

21 [17 - 28]

0

0.59

Corrected QT interval (QTc), msec

411 [396 - 431]

397 [381 ā€“ 411]

14

0.11

PR interval (msec)

200 [157 - 200]

190 [175 - 200]

1

0.674