Sample

ρDC (Ω∙m)

ρAC at room temp. and 200 Hz (Ω∙m)

at room temp. and 200 Hz

tanδ at RT and 200 Hz

Activation energy (eV)

BA3

1.95E+09

4.16E+6

239.88

6.49

0.57

BA7

7.84E+08

6.99E+6

26.92

0.70

0.59

BH3

7.02E+08

3.51E+6

28.18

0.62

0.48

BH9

1.82E+09

8.80E+6

56.23

1.25

0.57

KH1

1.68E+09

2.30E+6

33.88

2.03

0.52

KH4

8.41E+08

1.39E+7

208.93

2.00

0.67

KH7

2.03E+09

3.20E+7

52.48

1.91

0.42