Ports

Number berths

Number of berths for 10,000-ton ships

Length of quays (m)

Shanghai

1152

182

109,222

Ningbo-Zhoushan

697

163

91,029

Guangzhou

553

76

54,508

Dalian

247

103

44,642

Tianjin

176

121

39,389

Yantai

104

65

20,624

Qingdao

100

78

26,762

Yingkou

93

61

19,709

Rizhao

59

52

15,440

Tangshan

44

39

10,606

Top 10 seaports

3225

940

431,931

All seaports

6069

1814

827,193