Port

TEUs in 2017 (million)

TEUs in 2016 (million)

Per cent change (per cent)

Shanghai

40.30

37.13

8.54

Shenzhen

26.00

24.22

7.35

Ningbo-Zhoushan

25.97

21.57

20.40

Guangzhou

20.30

18.58

9.26

Qingdao

18.30

18.01

1.61

Tianjin

15.20

14.50

4.83

Xiamen

10.30

9.60

7.29

Dalian

9.90

9.59

3.23

Yingkou

6.20

6.01

3.16

Suzhou (inland water)

5.90

4.69

25.80