Treatmenta

Timingb

Ratec

DIGSA Controld

DIGSA density

3 WAP

2 WAP1

2 WAP2

plants m−2

kg ai ha−1 or kg ae ha−1

________ % ______________

2012

2013

Untreated Check

-

-

-

-

22 a

S-metolachlor + fomesafen glyphosate

PRE

POST2

1.48 0.84

98 a

98 a

100 a

100 a

0 b

sulfen. + cloransulam-methyl glufosinate

PRE

POST2

0.28 + 0.04

0.59

98 a

93 bc

100 a

98 a

1 b

S-metolachlor + fomesafen glyphosate + 2,4-D choline

PRE

POST2

1.48

1.64

98 a

93 bc

100 a

100 a

0 b

glyphos. + 2,4-D choline glyphosate + 2,4-D choline

POST1

POST2

1.64

1.64

-

92 cd

98 a

99 a

0 b

sulfen. + cloransulam-methyl glyphos. + 2,4-D choline + glufos.

PRE

POST2

0.28 + 0.04

1.64 + 0.59

99 a

97 b

100 a

98 a

0 b

sulfen. + cloransulam-methyl fomesafen + glyphosate

PRE

POST2

0.28 + 0.04

0.42 + 0.84

98 a

83 e

98 a

100 a

0 b

glyphosate + 2,4-D choline glyphosate + 2,4-D choline

POST

POST2

1.09

1.09

-

88 d

98 a

98 a

1 b