Band Number

Bacteria

1A,B

1C

1D

1E

1F

1G

Uncultured bacterium

Lactobacillus ruminis

Faecalibacterium species

Uncultured Catenibacterium species

Prevotella bergensis

Uncultured Firmicutes bacterium

2A

2B

2C

2D

2E

2F

Coprobacillus cateniformis

Bacteroidesspecies

Alistipes species

Eubacterium eligens

Uncultured Ruminococcaceae bacterium

Thermaerobacter marianensis

3A

3B

3C

3D

3E

3F

3G

3H

Bacteroidesspecies

Catonella species

Uncultured Ruminococcaceae bacterium

Faecalibacterium prausnitzii

Uncultured Firmicutes bacterium

Uncultured Clostridiales bacterium

Uncultured Bifidobacterium species

Dialister succinatiphilus

4A

4B

4C

4D

4E

4F

4G

4H

Faecalibacterium prausnitzii

Uncultured bacterium

Pseudobutyrivibrio species

Uncultured Bacteroidales bacterium

Uncultured Bifidobacterium species

Faecalibacterium prausnitzii

Coprococcus species

Uncultured Barnesiellaspecies