Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Hor. Global

1.40

2.49

3.55

4.75

5.86

6.53

6.58

5.75

4.17

2.74

1.53

1.12

Hor. diffuse

0.76

1.04

1.50

2.32

2.49

2.64

2.67

2.37

1.84

1.24

0.96

0.65

Clrn. index

0.39

0.48

0.5

0.51

0.53

0.56

0.58

0.57

0.52

0.47

0.38

0.36

Amb. Temp.

−1

1.5

6.7

11.8

17.9

21.1

23.7

23.4

17.1

11.9

6.4

0.4