NDVI = X

MNDWI = Y

NDBaI = Z

Thresholds

X ≤ −0.9

−0.9 < X ≤ 0.1

0.1 < X

Y ≤ 0.9

0.9 < Y

Z < −0.1

−0.1 ≤ Z

Entity

E

M

V

{M,V}

E

{E,V}

M