Stock Name

Stock Code

Stock Name

Stock Code

CITIC Securities

600030

Conch Cement

600585

Baosteel Co., Ltd.

600019

Daqin Railway

601006

Huaxia Bank

600015

China Shenhua

601088

Minsheng Bank

600016

ABC

601288

Shanghai Port Group

600018

China Ping An

601318

Sinopec

600028

Ban of Communications

601328

China Unicom

600050

ICBC

601398

Northern Rare Earth

600111

China Pacific Insurance

601601

Guizhou Maotai

600519

China Life Insurance

601628

China Petroleum

601857

China Architecture

601668