Source

N

Frequency (%)

Bandiagara

11

11.46

Bankass

4

4.17

Djenne

7

7.29

Douentza

14

14.58

Koro

7

7.29

Mopti

40

41.67

Tenenkou

2

2.08

Youwarou

2

2.08

Hors région

9

9.38

Total

96

100