θwater (˚) ± SE

θformanide (˚) ± SE

θα-bromonaftalene (˚) ± SE

NT

66.72 ± 2.08

49.84 ± 1.95

<0

AS − Mu

<0

29.27 ± 1.46

28.17 ± 2.25

AS + Mu

<0

34.66 ±1.71

39.99 ± 1.34

Mu

28.76 ± 1.52

35.65 ± 1.37

41.75 ± 3.32