Jiaxing Technology Innovation Service Center

JIAXING

STATE

1999

BI12

Zhejiang Xiuzhou Huigu Technology Innovation Center

JIAXING

STATE

2009

BI13

Jinhua Science Park Innovation Service Center Ltd.

JINHUA

STATE

2001

BI14

Wenzhou Hi-tech Industrial Park Innovation Center

WENZHOU

STATE

2001

BI15