Province/Municipality/

Autonomous Region

Number of urbanized household (10 million people)

Confirmed Cases

Guangdong

8022

1332

Shandong

6147

546

Jiangsu

5604

631

Henan

4967

1265

Sichuan

4362

520

Hebei

4264

307

Zhejiang

3953

1175

Hunan

3865

1010

Anhui

3459

987

Liaoning

2968

121

Jiangxi

2604

934

Fujian

2594

293

Guangxi

2474

245

Yunnan

2309

172

Heilongjiang

2268

476

Shaanxi

2246

242

Shanxi

2172

131

Shanghai

2136

333

Chongqing

2032

560

Beijing

1863

395

Guizhou

508

76

Nei Mongol

501

91

Jilin

500

75

Tianjin

397

333

Xinjiang

382

395

Gansu

368

130

Hainan

171

168

Ningxia

133

71

Qinghai

111

18

Xizang

62

1