Province/Municipality/

Autonomous Region

Average Temp. of Jan. and Feb. (Degrees Celsius)

Confirmed Cases

Hainan

17.4

168

Guangdong

13.8

1332

Guangxi

13.7

245

Fujian

11.4

293

Yunnan

9.65

172

Chongqing

8.75

560

Jiangxi

6.70

934

Sichuan

6.00

520

Hunan

5.65

1010

Guizhou

5.15

146

Zhejiang

5.10

1175

Shanghai

4.80

333

Jiangsu

3.40

631

Anhui

3.25

987

Xizang

2.90

1

Henan

2.55

1265

Shaanxi

1.90

242

Shandong

0.850

546

Hebei

−0.450

307

Beijing

−2.05

395

Tianjin

−2.40

130

Shanxi

−3.25

131

Ningxia

−5.00

71

Qinghai

−6.75

18

Gansu

−7.10

91

Nei Mongol

−9.80

75

Liaoning

−10.7

121

Xinjiang

−12.7

76

Jilin

−13.9

91

Heilongjiang

−17.9

476